Wat zou de Vlaamse Beweging zonder haar liederenschat zijn ? Deze liederen hebben de Vlaamse ontvoogdingsstrijd begeleid en de Vlamingen overtuigd om voor hun rechten op te komen. Het Zangfeest overstijgt de meningsverschillen en laat de deelnemers hetzelfde doel voor ogen houden. Kom je ook ?