Welkom!

Beste bezoeker, welkom op de nieuwe webstek van het Zangfeest.

Het voorbije jaar was het onmogelijk om een Zangfeest te organiseren. De reden daarvoor is genoegzaam gekend. Door de corona pandemie waren we verplicht ons traditionele Vlaams Nationaal Zangfeest van maart 2020 te annuleren. Om geen tweede keer te moeten uitstellen hebben we vrijwel onmiddellijk geopteerd het Zangfeest te verplaatsen naar het najaar 2021. Het 83e Vlaams Nationaal Zangfeest zal daarom plaats vinden in de Lotto Arena op zondag 10 oktober 2021. Vanaf 31 januari 2021 kunnen kaarten besteld worden. Dit kan rechtstreeks via onze nieuwe webstek.

Ondertussen hebben wij als bestuur niet stilgezeten. Enerzijds hebben we ons versterkt met enkele zeer gemotiveerde vrienden, anderzijds zijn er ideeën gerijpt binnen de schoot van ANZ voor nieuwe initiatieven: samen zingen rond 11 juli, concerten van Vlaamse componisten, … Meer hierover zal je regelmatig kunnen lezen via dit kanaal.

Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik u allen een uitstekend nieuw jaar te wensen, een jaar waar de pandemie verdwijnt en ons ruimte geeft om schouder aan schouder te ijveren voor meer Vlaanderen, voor een gezond, welvarend, zelfstandig Vlaanderen.

Tot op het Zangfeest,
Bart Fierens Voorzitter ANZ

Zingen!

Wat zou de Vlaamse Beweging zonder het lied geweest zijn? De klank van onze liederen heeft niet alleen onze Vlaamse ontvoogdingsstrijd begeleid, de liederen hebben er mee vorm aangegeven, hebben de Vlamingen overtuigd om voor hun rechten op te komen en hebben diezelfde Vlaamse Bewegers verenigd om ondanks de vele meningsverschillen toch hetzelfde doel voor ogen te houden. Lang voor het Zangfeest bestond, namen liederen en samenzang een vaste plaats in in Vlaamse manifestaties, vieringen, 11-julifeesten of herdenkingen. Het Zangfeest knoopte vanaf de jaren dertig overtuigd aan bij die lange traditie en zette ze zelfs nog meer kracht bij.